اجرای سقف وافل

10 / 10
از 1 کاربر

اجرای سقف وافل یکی از مراحل حساس و مهم اجرای یک سازه است و در صورتی که موارد فنی و اجرایی به دقت انجام نشود می تواند موجب حادثه و ضرر اقتصادی گردد. اجرای سقف وافل نیز به دلیل اینکه یک روش اجرایی نوین محسوب می شود، بیشتر نیازمند تخصص و دقت نظر است.

مرحله اول اجرای سقف وافل : شمع بندی یا اسکفولد

در اجرای اغلب سقف ها عملیات شمع بندی از اهمیت زیادی برخوردار است. شمع بندی برای سقف تا ارتفاع 3 الی 3.5 مناسبت است و بیش از این ارتفاع می بایست از اسکفولد (scaffold) یا جک بلند برای پوشش سطح زیر سقف استفاده می شود.

خدمات اجرای وافل

مرحله دوم اجرای سقف وافل: قوطی کشی یا شاسی کشی

اولین مزیت اجرای سقف وافل نسبت به دیگر روش های اجرای سقف مجوف مانند یوبوت یا کوبیاکس، در تخته بندی زیر سقف است. در اجرای سقف وافل هیچ نیازی به تخته بندی زیر سقف نیست و خود قالب ها نقش نگه دارنده بتن تازه را انجام می دهند. در حالی که برای اجرای دیگر انواع سقف مجوف به دلیل اینکه قالب درون سقف قرار می گیرد، عملیات تخته بندی و هزینه های مرتب با آن نیاز است علاوه بر این که یک مرحله به مراحل اجرایی اضافه می کند و به همان نسبت زمان اجرای پروژه را طولانی می نماید.

خدمات وافل

مرحله سوم اجرای سقف وافل: قالب گذاری

پس از قوطی کشی و اطمینان از اتصال مناسب قوطی ها به شمع ها نوبت به قالب گذاری وافل می رسد. بسته به روش اجرای قوطی ها همان طور که در بخش قبل توصیف شد، قالب ها می توانند روی قوطی مختص خود قرار بگیرند یا به صورت اشتراکی روی یک قوطی گذاشته شوند.

روش جدیدی که شرکت ایران وافل ابداع و به کار می گیرد، استفاده از قالب وافل قفل دار است. در این نوع روش، برای هر قالب بست هایی تعبیه شده که پس از جایگذاری قالب ها، به سهولت می توان قالب های مجاور را به همدیگر قفل کرد. استفاده از قالب قفل دار علاوه بر کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان، کیفیت اجرای سقف را به مراتب افزایش داده و احتمال نشت شیره بتن تازه از مابین قالب ها را از بین می برد. ضمن اینکه با استفاده از قالب وافل قفل دار امنیت جانی کارگران تامین شده و همچنین با اطمینان بیشتری می توان از روش اجرایی قوطی به شکل مشترک استفاده کرد.

وافل

مرحله چهارم اجرای سقف وافل: آرماتور بندی

پس از قالب گذاری نوبت به اجرای آرماتورها مطابق با نقشه طراحی سقف وافل می رسد. در این مرحله آرماتورهای کششی مابین قالب ها با فواصل و تعداد مشخص گذاشته می شوند و آرماتورهای حرارتی نیز به شکل یک مش گسترده بر روی قالب ها با رعایت فاصله از قالب، تنیده می شود.

وافل

مرحله پنجم اجرای سقف وافل: بتن ریزی

مرحله پنجم اجرای سقف وافل بتن ریزی است. در این مرحله بتن تازه مطابق با مقاومت و مشخصات طرح به محل اجرای پروژه منتقل می گردد و به صورت یکپارچه بر روی سقف ریخته می شود. معمولا در بتن ریزی سقف وافل نیازی به ویبراسیون نیست به این دلیل که فضای بتن ریزی کاملا باز و قابل دسترس است بر خلاف بتن ریزی سقف های یوبوت یا کوبیاکس که فضای زیرین قالب ها به سهولت قابل دسترس بتن تازه نیست و با ویبراسیون، بتن تازه به سمت این فضاها هدایت می شود.

اجرا وافل

مرحله پایانی اجرای سقف وافل : بازکردن قالب ها

پس از سخت شدن بتن سقف و رسیدن آن به مقاومت نهایی، قالب های وافل باز شده و پس از پاکسازی در محل دیگری قابل استفاده هستند.

 خارج کردن وافل

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :