پروژه مس سونگون ورزقان

این پروژه از زیر مجموعه های شرکت مس سونگون بوده که به پیمانکاری موسسه امین خاتم الانبیا در حال اجرا می باشد. دلیل استفاده پیمانکار محترم پروژه از قالب جایگزین یونولیت به جای یونولیت های معمول مورد استفاده در پروژه ها، بحث آتش سوزی و ایمنی کامل در برابر حریق سقفهای اجرا شده با قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) می باشد. از آنجایی که بحث استحکام و ایمنی در برابر حریق و در عین حال اقتصادی ترین گزینه دغدغه اصلی موسسه امین بود، قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) به عنوان گزینه مناسبی در مقایسه با سقف های وافل یک طرفه پیشنهاد گردید. 

همانگونه که مستحضرید هزینه استفاده از قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) در مقایسه با سقف وافل یکطرفه تقریبا نصف بوده و بدون نیاز به نیروی کار تخصصی و دستمزد اجرای به مراتب پایین تر، سقفی با عملکرد یک طرفه از نظر سازه ای دقیقا مشابه سقف وافل یک طرفه در بر دارد. هزینه اجرای هر مترمربع سقف با استفاده از قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) در حدود 210،000 تومان می باشد در حالیکه این دستمزد در سقفهای وافل یکطرفه بدلیل زیرسازی سنگین این نوع سقفها چیزی در حدود350،000 تومان می باشد.