پروژه بومهن

 این پروژه در منطقه بومهن بوده که در حال اجرا می باشد. استفاده کارفرما محترم پروژه از قالب جایگزین یونولیت به جای یونولیت های معمول بوده که در مورد استفاده در پروژه ها، بحث آتش‌سوزی و ایمنی کامل در برابر حریق سقفهای اجرا شده با قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) می باشد. از آنجایی که بحث استحکام و ایمنی در برابر حریق و در عین حال اقتصادی ترین گزینه اصلی بود، قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) به عنوان گزینه مناسبی در مقایسه با سقف های وافل یک طرفه پیشنهاد گردید. 

 مشخصات پروژه

متراژ زمین : 350 متر

متراژ بنا : 1500 متر

طبقه : 7 طبقه