پروژه مرزداران

این پروژه در منطقه مرزداران بوده که در حال اجرا می باشد. استفاده پیمانکار محترم پروژه از قالب جایگزین یونولیت به جای یونولیت های معمول بوده که در مورد استفاده در پروژه ها، بحث آتش‌سوزی و ایمنی کامل در برابر حریق سقفهای اجرا شده با قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) می باشد. از آنجایی که بحث استحکام و ایمنی در برابر حریق و در عین حال اقتصادی ترین گزینه اصلی بود، قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) به عنوان گزینه مناسبی در مقایسه با سقف های وافل یک طرفه پیشنهاد گردید. 

مشخصات پروژه 

متراژ زمین : 400 متر

تعداد طبقات : 8 طبقه

متراژ بنا : 2000 متر

همانگونه که مستحضرید هزینه استفاده از قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) در مقایسه با سقف وافل یکطرفه تقریبا نصف بوده و بدون نیاز به نیروی کار تخصصی و دستمزد اجرای به مراتب پایین‌تر، سقفی با عملکرد یک طرفه از نظر سازه ای دقیقا مشابه سقف وافل یک طرفه در بر دارد.