پروژه هشتگرد

این پروژه در منطقه هشتگرد بوده که در حال اجرا می باشد. استفاده کارفرما محترم پروژه از قالب جایگزین یونولیت 66 (تیرچه پیش تنیده) به جای یونولیت های معمول بوده که در مورد استفاده در پروژه ها، بحث آتش‌سوزی و ایمنی کامل در برابر حریق سقفهای اجرا شده با قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) می باشد. از آنجایی که بحث استحکام و ایمنی در برابر حریق و در عین حال اقتصادی ترین گزینه اصلی بود، قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) به عنوان گزینه مناسبی در مقایسه با سقف های وافل یک طرفه پیشنهاد گردید. 

مشخصات پروژه 

متراژ زمین : 1000 متر

تعداد طبقات : 10 طبقه

متراژ بنا : 6500 متر

 

همانگونه که مستحضرید هزینه استفاده از قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) در مقایسه با سقف وافل یکطرفه تقریبا نصف بوده و بدون نیاز به نیروی کار تخصصی و دستمزد اجرای به مراتب پایین‌تر، سقفی با عملکرد یک طرفه از نظر سازه ای دقیقا مشابه سقف وافل یک طرفه در بر دارد.