پروژه چابهار

مشخصات پروژه 

متراژ هر طبقه : 300 متر

تعداد طبقات : 4 طبقه

تعداد بلوک : 10