پروژه اندرزگو

این پروژه در منطقه اندرزگو بوده که در حال اجرا می باشد. استفاده پیمانکار محترم پروژه از قالب جایگزین یونولیت به جای یونولیت های معمول بوده که در مورد استفاده در پروژه ها، بحث آتش‌سوزی و ایمنی کامل در برابر حریق سقفهای اجرا شده با قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) می باشد. از آنجایی که بحث استحکام و ایمنی در برابر حریق و در عین حال اقتصادی ترین گزینه اصلی بود، قالبهای جایگزین یونولیت (قالب فوم لس سبز) به عنوان گزینه مناسبی در مقایسه با سقف های وافل یک طرفه پیشنهاد گردید. 

مشخصات پروژه 

متراژ زمین : 600 متر

تعداد طبقات : 9 طبقه

متراژ بنا : 3800 متر